Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 7th, 2014

Ca Dao Ngâu

nguyễn đăng trình

10302031_621740154591724_5593026509322673386_n

chiều ngâu trời lại mưa mưa
làm ướt nỗi nhớ em vừa mới khô
tiếng gì như tiếng nam mô
rớt lay ray xuống hư vô cuộc tình!…
(more…)

Read Full Post »