Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 1st, 2014

Cà phê Tùng

Trần Thi Ca

Cà phê Tùng

 

( Kính tặng bác Nguyễn Quốc Thái * lần đầu ngồi ở cà phê Tùng -Thành phố Đà Lạt )    

mỗi phin ấn thời gian đổ muộn
quán lạ người, người dợm bước chân (more…)

Read Full Post »

Ảo và sợ


 Nguyễn Trí

Ảo và sợ

Ba Cưng, vua quậy xóm trên bị di lý về xã về tội đánh người và phá hoại tài sản công dân. Cả thị trấn Tài Phú dỏng tai nghe ngóng. Để thử xem chuyến nầy ai có thể bao che cho vua quậy. Đừng có tưởng lớn tuổi, cố cựu và gia đình có tí quyền chức rồi muốn làm sao thì làm, thời buổi nầy dân tình đã biết thế nào là lệ luật rồi, thuở phép vua thua lệ làng đã lùi vào quá vãng. Say thì có sách trị say, đừng có mượn ba giọt ruợu rồi cứ trời ơi đất hỡi mà phá phách. (more…)

Read Full Post »