Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 17th, 2014

Bó tay

.

Truyện ngắn của Nguyễn Trí

nqvosan

Thanh, chủ tiệm may Thời Tân nên gọi Thanh Thời Tân. Em trai tên Cảnh, thiên hạ cũng gọi Cảnh Thời Tân. Hai anh em bất hạnh như nhau. Anh bị vợ bỏ, em chả ma nào dám lấy. Dễ hiểu lắm. Hai tay nầy là đệ tử hàng thứ nhất của Lưu Linh hoàng đế. (more…)

Read Full Post »