Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 7th, 2014

Ăn Nằm

Cao Thị Hoàng

chuot

Lời tác giả :
Đây là một chuyện viết vui , hoàn toàn hư cấu .
Nếu có sự trùng hợp nào đó ngoài đời , ngoài
ý muốn của tác giả . Xin miễn chấp .
Cao Thị Hoàng
Một .
Rắn có nhiều kẻ thù .
Kẻ thù đáng sợ nhất của Rắn là Bìm Bịp . Có lẽ , Thượng Đế tạo ra Bìm Bịp
để trừ khử loài Rắn độc , bảo vệ các loài sinh vật khác .
Một hôm , Rắn Chúa triệu tập mở hội nghị bàn về biện pháp ngăn và chống
Bìm Bịp , giữ an toàn cho nòi giống .
Rắn Hổ Đất , phát pháo :
– Chúng ta cần khẳng định : Bìm Bịp là kẻ thù lâu dài . Trong hội nghị nầy ,
bàn vô không bàn ra , bàn tiến không bàn lùi .
Rắn Ráo tiếp lời :
– Chẳng những thế , mà phải nhận dạng , nắm chắc đặc tính , quy luật từng
thời kỳ của chúng , để ta có kế sách phù hợp và hiệu quả .

(more…)

Read Full Post »

Ai đã dạy cưng

khê kinh kha
Tranh Hoa si Nguyen Khai

Tranh Hoa si Nguyen Khai

ai đã dạy cưng biết yêu anh
yêu anh với cả trái tim mình (more…)

Read Full Post »