Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 8th, 2014

Chén rượu cho người

..Phan Minh Châu

tải xuống (1)

Còn ai bầu bạn bên chân tháp

Chén rượu tri âm cạn cuộc cờ (more…)

Read Full Post »

Vô thường ca

Vũ Đình Huy

tải xuống (1)

VÔ THƯỜNG CA.

.
Lên chùa
lễ Phật
cầu tâm (more…)

Read Full Post »