Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 8th, 2014

Phan Trường Nghị

Qingming

 

Thanh Minh là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Đỗ Mục, một thi gia thời vãn Đường. Ông cùng với người cùng thời là Lý Thương Ẩn được đời sau xưng tụng là Tiểu Lý – Đỗ. (more…)

Read Full Post »

Chiều nay…Mộng ước

TT Hiếu Thảo 
ht

Chiều nay…Mộng ước

 .
Chiều nay bỗng dưng tôi nhớ Huế
Thương vầng trăng mấy độ thưở đi về… (more…)

Read Full Post »