Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 18th, 2014

Mưa đầu mùa

Trần Thi Ca 
.
.Mưa đầu mùa
mưa đầu mùa đến sớm
nhớ thương chi ông trời (more…)

Read Full Post »