Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 26th, 2014

Dưới vòm trời

Lưu Mêlan 

Dưới vòm trời

 

Dưới vòm trời là những mặt trăng
Dưới vòm trời là những ngôi sao, trái đất  (more…)

Read Full Post »