Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 21st, 2014

Dì Bảy Tím

Cao Thị Hoàng

Dì Bảy Tím

 

Nhà dì Bảy Tím thuộc diện nghèo dưới mạt , trong cái xóm mạt dưới nghèo của vùng biên  Việt – Miên . Hai cuộc chiến đi qua , cái buồn đau ở lại . Và , nó cứ dai dẵng ở lại lòng người . Thế mới ác ! (more…)

Read Full Post »