Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 24th, 2014

Ngải mặn cà chum (P2)

     Huỳnh Ngọc Nga

Ngải mặn cà chum (P2)

 

                                                    CHƯƠNG  I I

                                      

                                          TÌNH  YÊU  VÀ  ĐẠO  LÝ

 

Bác sĩ Hai nhìn người phụ nữ trước mặt, hơn mười hai năm rồi Ngọc Thủy vẫn đẹp như xưa, đóa hoa đang độ mãn khai rực rỡ hơn thời con gái nhưng sao có nết buồn ẩn hiện trong đôi mắt ngày nào. (more…)

Read Full Post »

Mưa!

Đào Viết Bửu
Mưa!
Mưa!
Mưa trắng núi, trắng mắt nhìn làng xứ
Trắng tay người cắt vội lúa đồng sâu (more…)

Read Full Post »