Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 7th, 2014

Bỏ quên đôi mắt

Thơ  Nguyễn Như Tuấn
tu
Em về rất mực hào hoa
Vít cần rượu
Níu chiều tà xuống say (more…)

Read Full Post »