Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 20th, 2013

Bazan

Hoàng Thanh Hương

Ảnh Thái Phiên

Ảnh Thái Phiên

Bươm bướm mùa nắng vàng như mật

xuyến chi mềm lối qua (more…)

Read Full Post »

Thiệp cưới

Trần Ngọc Trác

thaiphienphoto.com

thaiphienphoto.com

Cứ như sét đánh ngang mày

Khi cầm tấm thiệp trên tay em mời.

(more…)

Read Full Post »