Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 4th, 2013

Đa mang

Nguyễn Thị Hồng Liễu.

images

Bỗng nhiên lòng dạ rối bời
Bỗng nhiên nhung nhớ đầy vơi một mình
. (more…)

Read Full Post »

                                                                                   Đỗ Hồng Ngọc

Võ Hồng là một nhà thơ. Dù ông viết truyện ngắn, truyện dài gì thì với tôi cũng đều là  thơ. Thơ xuôi. Đọc ông thấy lòng lành ra. Tuy nhiên ông cũng đã in hẳn một tập Thơ cho riêng mình.  Chân tình và mộc mạc. Đằm thắm những yêu thương.

Vo-Hong1997Anh-DHN

(more…)

Read Full Post »