Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 7th, 2013

Chiếc cà vạt

 

 

Mang Viên Long

ca_vat

Đó là một chiếc cà vạt của hãng sản xuất Nhật Daimura, hiệu được thêu sau cà vạt là Mitsukoshi, làm bằng loại tơ đặc biệt mềm mại nhưng không bị nhàu. Điểm đáng chú ý khi cầm chiếc cà vạt không phải chỉ ở cái hiệu Mitsukoshi, chất liệu làm nên, mà chính vì màu sắc: Chiếc cà vạt có một màu sắc được pha trộn mềm nhuyễn, hòa hợp mát dịu, phản ánh một tính chất nhu hòa, đứng đắn, nhưng vừa có chút gì hào hoa. Lời khen dành cho chiếc cà vạt của người bạn tôi đầu tiên cũng là ở màu sắc. Ông ta kêu lên : “Ồ, tuyệt quá!”. Tuyệt quá. Ông ta ngắm chiếc cà vạt mà không thể nói gì thêm ngoài câu “Ồ, tuyệt quá”. Lúc rời tôi, ông ước sẽ có một chiếc tương tự vậy, và nói : “Ông mang vào thì nhất rồi”. Tôi trả lời : “Không cần đeo, chỉ ngắm không thôi cũng đủ nhất rồi”.  (more…)

Read Full Post »

Mùa thu níu bước em về

Mai Khoa

oriental_stitched_hand4964

Hà Nội thu này mang nỗi nhớ không tên

Nên hiu hắt mưa dầm dề phố cổ (more…)

Read Full Post »