Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 10th, 2012

Quy Nhơn, tên gọi của thành phố – tỉnh lỵ Bình Định hiện nay có từ cuối thế kỷ XIX, nhưng trong lịch sử, địa danh Quy Nhơn xuất hiện lần đầu vào năm 1602 với tư cách là một phủ thuộc đạo Quảng Nam của xứ Đàng Trong, đơn vị hành chính có địa giới còn rộng hơn tỉnh Bình Định hiện nay. Nhân 410 năm (1602 – 2012) “khai sinh” địa danh phủ thành Quy Nhơn. Xin giới thiệu loạt bài “Dấu xưa Quy Nhơn” nhằm phác thảo “một chân dung” Quy Nhơn trong tiến trình lịch sử qua góc nhìn văn hóa. (more…)

Read Full Post »

Đào Quý Thạnh

 

Anh về tìm  lại dấu chân em

Nghe gió dội thời gian hun hút

Gửi lời vào chú còng đêm côi cút

Thức nhìn nhau gom chút sương buồn

. (more…)

Read Full Post »