Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 28th, 2012

Chia Sẻ Nỗi Đau ?

Trần Thảo Nguyên

Tranh Đỗ Ngọc Dũng

A!!! Ba về! Ba về!…

Cu Thành mừng rỡ chạy ra cửa đón ba.  Hưng tươi cười, đặt nhánh lan rừng bên bậu cửa, xốc con trai lên vai và hỏi nhỏ:

_ Mẹ con đâu? (more…)

Read Full Post »

Sói

Trần Dzạ Lữ

Yêu em đến sói đầu

Tình vẫn chưa viên mãn (more…)

Read Full Post »