Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 2nd, 2012

Vỗ

Gửi O…khi ngồi ở Sông Trăng

Như sóng vỗ mãi vào bờ (more…)

Read Full Post »

Bụt nghe cổ tích

HIẾU TÂN

   Đây là nước nào?

Bụt ngồi trên tòa sen, chỉ vào một điểm trên quả cầu nhỏ lấp lánh mà một la hán vừa mang đến, hỏi mấy vị bồ tát chắp tay đứng gần ngài.

Bạch đức Thế tôn, đây là nước An Nam. Văn Thù thưa

Không, đây là Đại Việt chứ! Phổ Hiền chữa lại

Họ tự gọi họ là Đại Việt, còn người Tàu gọi họ là An Nam. (more…)

Read Full Post »