Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 4th, 2012

Lương Viết Khiêm

Mẹ

.
Con đã bao năm sống hải hồ
quay về nghe mẹ niệm Nam mô
hôn bàn tay mẹ chai ngảy tháng
nước mắt lưng trỏng sông biển khô (more…)

Read Full Post »