Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 8th, 2017

Thảo Mai

Chế Diễm Trâm

 

                                                                Thảo mai rao bán chỉ vàng

                                                                  Vào đến giữa làng lại bán chỉ xanh.

                                                                                                           (Ca dao)

 .

Tranh Picasso

(more…)

Read Full Post »

.

.

Read Full Post »