Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 22nd, 2017

Trần Thị Hiếu Thảo

Thấy Tú, chú Chừ reo lên vì chú vừa bước ra khỏi cửa, lùa bò đi ăn sáng. Chú cũng vừa luyện xong bài múa kiếm tay mỗi sáng mà chú thích. Và chú vừa ăn sáng uống coffee xong do Cư nấu dọn pha ra. Cư thì chỉ uống coffee chứ không ăn sáng. Cư còn ưa tập những bài thể dục nếu chàng rảnh, công việc hưỡn. Chú Chừ đã bảo:

– Có người yêu đến thăm rồi, không chạy ra đón Cư? (more…)

Read Full Post »