Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 28th, 2017

Tôi chận bò

Nguyễn Huỳnh

Hồi tôi 9 tuổi, Ba tôi, một thầy giáo làng, dạy tôi học trong vòng 3 năm đã dẫn tôi lên trường tiểu học Năm Lớp trên xã Xuân Lộc cách 10 cây số, nói với ông hiệu trưởng, bạn Ba tôi :

– Anh cho nó học lớp 5.
Ông hiệu trưởng trố mắt nhìn Ba tôi :
– Nhỏ như vậy à ?

– Tôi làm lại khai sinh tăng thêm tuổi nó rồi. Thần đồng đó anh, nó làm toán mười phép ! (more…)

Read Full Post »