Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 16th, 2017

Võ Thanh Vân.


Với một bộ trường thiên tiểu thuyết lịch sử khổng lồ như Tây Sơn Tam Kiệt (TSTK) của Vũ Thanh thì không nên chỉ đơn giản là đọc cốt truyện, chỉ là thưởng thức kỹ năng đặt và giải quyết tình huống; chưa nói là truyện lịch sử thì cốt truyện đã có sẵn, từ khởi đầu, diễn biến cho đến kết thúc.
Nên hơn như thế.
Tôi xin đề nghị một cách tiếp cận để thưởng thức khác khi đọc trường thiên khổng lồ này: Sự liên quan và phát triển các khía cạnh, bình diện văn học trên toàn bộ trường thiên. Bằng cách đó chúng ta sẽ thưởng thức bộ truyện sâu đậm, sắc sảo hơn và cảm nhận trọn vẹn hơn tâm huyết của Vũ Thanh. (more…)

Read Full Post »