Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 1st, 2016

La Mai Thi Gia,

La Mai Thi Gia 716

Không mưa mà mắt ướt mềm

Nghe sương xuống lạnh mà thèm vòng tay

Nhớ người đau hết tim này

Nghe yêu thương cứ dậy hoài phía nhau (more…)

Read Full Post »