Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 24th, 2016

Cô gái điếm lễ độ

 

Jean-Paul Sartre

jean-paul-sartre

THE RESPECTFUL PROSTITUTE

(La Putain respectueuse)

 

Tặng MICHEL và  ZETTE LEIRIS

 

Kịch một màn hai cảnh

Hiếu Tân dịch

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

JEAN-PAUL SARTRE sinh ở Paris năm 1905. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1929 với bằng tiến sĩ triết học, ông dạy học một thời gian ở Le Havre, Lyon, và Paris. Bị tù năm 1940, ông được thả sau chín tháng, trở về Paris và dạy học. Vở kịch Ruồi (The Flies) của ông được sáng tác ở Paris trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng.

Vở kịch thứ hai của ông, Không lối thoát (No Exit), là vở đầu tiên được diễn ở Paris sau giải phóng. Ngoài kịch nói, các tác phẩm của ông gồm những sách triết học quan trọng, và tiểu thuyết. Năm 1964 Sartre từ chối giải Nobel Văn học. Ông mất năm 1980.

(more…)

Read Full Post »