Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 12th, 2016

Mùa nhớ

Trần Dzạ Lữ

20121014153553668406297

Mẹ trên trời mà con nơi đất thấp

Níu câu hò xứ Huế để mà đau

Thời nhiễu loạn xưa, mẹ vẫn gánh rau

Vai năm tháng oằn đi không thấy tuổi… (more…)

Read Full Post »