Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 2nd, 2015

Bây giờ tháng mấy

Vũ Đình Huy
.
… Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em…
         … Anh đi tìm mùa Xuân trên đời…
       … Mùa Đông chết đi…rồi mùa Xuân…
       … Mắt em đẹp trời sao…cho mình thương nhớ nhau…..

(more…)

Read Full Post »