Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 24th, 2015

Mình yêu nhau tình nhé

La Mai Thi Gia
Ảnh Thái Phiên

Ảnh Thái Phiên

Mình yêu nhau đi anh
Đêm đã xuống rồi kìa
Không gian lặng thinh đồng lõa
Em đóng vai người tình buông thả
Ướp vào mình lóng lánh trăng xanh

(more…)

Read Full Post »