Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 19th, 2015

Nhặt tuổi khô

Miên Đức Thắng

t119886

 

 

Tuổi ơi sao vội chóng cằn

Tìm ai nền lụa mong manh xa mờ (more…)

Read Full Post »