Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 11th, 2015

Bên bờ ủi an

Phan Thanh Cương
bai-bien-dong-chau-thai-binh (1)
.
cũng từ gạn đục khơi trong
chị tôi sót lại bên giòng thời gian
sang thu gặp mỗi thu vàng
qua đông mưa xuống lỡ làng cánh hoa

(more…)

Read Full Post »