Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 23rd, 2015

Lỡ ơi !

 Ngô Thúy Nga

tải xuống

– Lêu lêu, thằng Lỡ không mặc quần.

– Thằng Lỡ không cha, đồ con hoang. Lêu lêu.

– Thằng câm bây ơi. Đồ thằng câm. (more…)

Read Full Post »