Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 11th, 2015

Về và đi

Băng Sơn

me20gia

Mỗi năm một lần …
Ta viết bài thơ cho mẹ hiền đem đăng báo
Thiên hạ đọc bài có lúc ngợi khen
Nhưng ở nơi kia – mái lá thân quen
Mắt mẹ đục có bao giờ đọc được .
(more…)

Read Full Post »