Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 14th, 2015

Thưa Mẹ

Trần Dzạ Lữ

thephong-9

Tàn năm thưa Mẹ-Xứ người
Mã phu vẫn áo cơm rời rạc xưa…
Câu thơ lỗi hẹn đền giờ (more…)

Read Full Post »