Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 17th, 2015

Lục bát hai câu

 Nguyễn Huỳnh

daomoc21-c9f11

LỤC BÁT HAI CÂU
( Thơ cà rỡn )

 


  1. Sông sâu vắng bóng con đò
    Cầu ngang đã bắt cần đò làm chi?

  (more…)

Read Full Post »