Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 12th, 2015

 

Nhật Chiêu gửi xunau.org
Tôi vừa nghĩ ra một thể thơ mới dựa theo hình thức của các quẻ trong Kinh Dịch (sau một thời gian nghiên cứu về Kinh Dịch) – gọi là “Thơ Tượng quẻ”. Tôi đã làm đủ 64 bài thơ, sắp xếp theo hình tượng của 64 quẻ – trong mỗi bài thơ, nhịp thơ đi theo nhịp của các hào âm và dương. Cho nên mỗi bài thơ được trình bày kèm với từng tượng quẻ để thấy rõ điều đó. Trước hết xin gửi đến xunau.org  8 bài tôi đã chọn, sẽ tiếp tục gửi những bài còn lại.
Vì hình thức thể thơ hơi phức tạp, xin chú ý giúp tôi về phần kỹ thuật khi đăng tải.
Cảm ơn rất nhiều,

Nhật Chiêu

(more…)

Read Full Post »