Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 10th, 2015

Hai Ngày Cuối Tuần

Trần Vấn Lệ

images

Hai Ngày Cuối Tuần

Thứ Bảy hôm qua, nay Chúa Nhật, hai ngày cuối tuần hai ngày mưa.  Đường xe vẫn chạy như thường bữa chỉ có người đi thưa thớt thưa…

Chuông Giáo Đường, chuông Chùa ngân nga.  Người ta cầm ô vào Nhà Thờ.  Cổng Chùa không thấy ai đi sớm.  Sớm muộn gì thì ngày cũng qua!

  (more…)

Read Full Post »