Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 8th, 2015

Mười ngón tay em

Trần Dzạ Lữ

tải xuống (3)

Tay em mười ngón kiêu kỳ

Ngón thương, ngón nhớ,ngón ghì lưng anh

Ngón đeo dĩ vãng không thành (more…)

Read Full Post »