Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một 8th, 2014

Chuyện của Hùng Quách

 

Truyện ngắn của Nguyễn Trí

 

Tranh Picasso

Tranh Picasso

Họ Quách tên Hùng. Thiên hạ gọi Hùng Quách để phân biệt với một lốc những Hùng Khùng, Hùng Ba Trợn, Hùng Điên. Hùng Dời và nhiều nhiều nữa những Hùng khác ở Xóm Mã Đá. (more…)

Read Full Post »