Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một 24th, 2014

Thơ Hoàng Yên Dy

 

Hoàng Yên Dy
Tranh Picasso

Tranh Picasso

1. CẦU ĐẠI THÁNH
 .
Thịt Tam Tạng và đào tiên Vương Mẫu
(Nhóm thời trân xa hút ngàn năm)
Vẫn lắm kẻ hăm he xào nấu
Mong bất tử.Tròng mắt đỏ lăm lăm
Khè núi vàng thậm thụt với Ngộ Không!
 .

(more…)

Read Full Post »