Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 19th, 2014

Lục bát Trần Bảo Định

b9dec51d76567e60e25af94784d7e07a

1.
TIẾNG TRỐNG ĐÌNH
.
       Gửi em Tâm-cõi xa
.
trống đình làng thúc bách tôi
băng đồng lội ruộng về coi hát chầu
cằn nhằn em bước theo sau
lầm bầm em hỏi sao lâu tới đình?
.

(more…)

Read Full Post »