Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 28th, 2014

Gửi ngàn thông

Đào Viết Bửu

đà lạt 1

 

Thình lình trái thông rơi lặng
Tôi giật thót
Tiếng ve buông ồn ã (more…)

Read Full Post »