Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 13th, 2014

Mùa thu trên đồi Cổ Thạch

Đặng Hoàng Thám

04

Ở đấy có chùa xưa
Trăm năm chuông vọng mòn vách đá
Hoa sứ trắng, hoa sứ hồng xuân về khoe hương sắc (more…)

Read Full Post »