Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 10th, 2014

Bí mật trong căn buồng

Vũ Thiên Kiều

4221429379_0c7f8d9bc8

Con về gấp! Ba đau nặng. Sợ không qua khỏi!
Lòng Nhứt vẫn lặng thinh. Ký ức ùa về. Về hay không về đây. Sao Nhứt có thể tha thứ cho người cha bạc tình ấy. Nhứt không có người cha như thế. (more…)

Read Full Post »