Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 8th, 2014

Người đàn bà có thắt lưng ong

An Thảo

Tranh Phương Bình

Tranh Phương Bình

Đôi lúc trên đường đời gặp người đàn bà
Thắt ngang eo sợi dây thít chặt
Một đầu dây đặt dưới tảng đá trĩu nỗi niềm quá khứ
Đầu kia lao theo quán tính về tương lai

Eo mỏng rã rời
Phân thân đôi mảnh
Ngỡ đứt rời
Tan thành mây
Giắt lưng trời
Chới với
Biết đâu rơi được thành muôn giọt
Nước mắt trào được ra

Ngờ đâu tảng đá kia chỉ còn là ảo ảnh
Sợi dây chỉ thắt hờ
Chỉ lòng mình xiết chặt xác xơ
Chỉ lòng mình buông là đủ

Read Full Post »