Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 12th, 2014

Bại tướng

Vũ Đình Huy

images

 BẠI TƯỚNG 1.
 .
              Gĩu áo chàng dựng nhà bên suối
               Nhấp chén trăng thả khúc Hồ cầm
                Nàng khép cõi tình bên khung cửi
               Tiếng đàn khuya chao chát tri âm
 .
                Nàng choàng dậy soi gương chải tóc
                Rất giả vờ qua suối chao chân
                Trăng lên Hằng nga cười khúc khích
                Cởi chiếc hài thêu ném xuống trần
 .
                 Tiếng Hồ cầm bỗng dưng ngưng bặt
                  Lặng lẽ mùa thơm ngát bước chân .
 .
      BẠI TƯỚNG 2.
 .
.
                    Bại tướng buồn
                    làm Lương sơn bạc
                    Ngày lên rừng
                    tả đột hữu xung
 .
                     Chiều gánh củi
                     và thơ xuống chợ
                    Gặp cô em
                     cúi mặt thẹn thùng
 .
                    Hái sao trời
                     chàng giăng lều cỏ
                   Nàng mơ ngày
                     áo lụa thênh thang
 .
                       Từ hôm ấy
                       nắng,mưa và…gió
                      Rất liêu xiêu
                      về cõi nhân gian .
                                                                                               

 

Read Full Post »