Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 8th, 2014

Vẽ tranh cho nắng

Ngô Đình Hải
.Vẽ tranh cho nắng

Vẽ tranh cho nắng

 .
Tôi trải tờ giấy – tôi nhìn lên trời (more…)

Read Full Post »

 

Đặng Châu Long

tải xuống

Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay
chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.
Jean Jacques Rousseau

(more…)

Read Full Post »