Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 4th, 2014

Hoang dại

Mộng Vân

Hoang dại

 

Em đang trôi giữa đôi bờ hư thực

Uống cạn chén nồng chấp chới mông lung (more…)

Read Full Post »