Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 7th, 2014

Chuyện giàn khoan HD-981

Mạch Bần Đôn
.
Chuyện giàn khoan HD-981
.
Biển Đông vạn dặm dang tay giữ
                    Đất Việt muôn năm vững trị bình
               
                                       Nguyễn Bỉnh Khiêm
                                          ( 1491 – 1585 )

Read Full Post »