Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 17th, 2014

Mầu của bóng tối.

Truyện ngắn của Nguyễn Trí

1338545520819thelesson1

Cha con Chín Diện làm cả xóm hai của ấp Hoàn Sở như giặc dậy. Chín xách cây ba phân vuông rượt thằng con. Nhưng mà chạy chi nổi khi con ma men đang dâng tận đỉnh đầu. Thiên hạ xúm nhau coi chơi, đã coi lại còn cười làm quán Hai Long vui như ba ngày tết. Dân xóm nầy xưa nay vậy, to nhỏ chi cũng bàn, nhiều chuyện thôi thì khỏi chê tiếng nào đi. (more…)

Read Full Post »