Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 12th, 2014

Một thân một mình…

Nguyễn Thái Dương

cha-va-con120508

 

cho Dương Truyền ngày đi S.

.
Thời gian như ngắn đi dần
Chiếc kim giây tích tắc lần cuối chưa (more…)

Read Full Post »

Thấp thoáng Lời Kinh                 

MỘT THUỞ NỌ…

Đỗ Hồng Ngọc

 

Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá…

 

Một thuở nọ cũng là một thuở kia, một thuở khác…  cũng có thể là hôm qua, hôm nay, ngày mai… bởi chẳng có thời gian để đếm đo… ; trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành vương xá cũng là một nơi chốn nào đó, dưới mái lá tranh tre  nứa quanh đây, bởi chẳng có không gian để đo đếm… Đức Phật vẫn ngồi đó với trăm nghìn muôn ức thính chúng vây quanh… .

Hôm đó có mặt toàn là các bậc A La Hán, lậu hoặc đã hết, không còn phiền não, các bậc Đại Bồ-tát bất thối chuyển, nhạo-thuyết biện tài, đạt đại-trí đến nơi bờ kia… (more…)

Read Full Post »