Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 1st, 2014

 Triệu Từ Truyền
.
Từ tương tác tự nhiên (thiên nhiên) đến tương tác nhân sinh
THÁNH NỮ
 .
GỬI H. RẠCH GIÁ
 .
anh một mình băng đèo
 .
bao cua quẹo ngặt nghèo
 xe hơi như ngựa chiến (more…)

Read Full Post »